Наша мета - забезпечення  якісної інфформаційної підтримки Вашиого бізнесу ! 

О нас

ЛІЦЕНЗІЯ

НА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ RЕPORT

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

Комп’ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів або в будь-якому іншому вигляді, придатні для зчитування комп’ютером, які приводять її в дію для досягнення певної мети або результату.

ЛІЦЕНЗІАР – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІГА ЗАКОН».

ЛІЦЕНЗІАТ/АБОНЕНТ – будь – яка фізична особа, юридична особа, яка використовує електронний цифровий підпис та придбала ліцензію на використання комп’ютерної програми.

Апаратно-програмні вимоги – це вимоги, які висуваються до середовища функціонування та технічних засобів, необхідних для належного функціонування комп’ютерної програми у ЛІЦЕНЗІАТА. Апаратно-програмні вимоги викладені за посиланням: http://support1.ligazakon.ua/technical_requirements/pc-tex-ua

Технічні вимоги – технічні характеристики комп’ютерної програми розміщуються за посиланням: http://support1.ligazakon.ua/technical_requirements.html

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цією Ліцензією засвідчується право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми RЕPORT як спеціалізованого програмного комплексу.

1.2. Комп’ютерна програма RЕPORT є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і ліцензуються як об’єкт авторського права, майнові авторські права на який належать ЛІЦЕНЗІАРУ.

1.3. ЛІЦЕНЗІАТ за цією Ліцензією отримує право використовувати комп’ютерну програму (онлайн-сервіс) RЕPORT для електронного документообігу з контролюючими органами, зокрема з органами Державної фіскальної служби України.

2. ОБСЯГ ПРАВ НА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ RePORT

2.1. Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми RЕPORT, яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невиключного авторського майнового права, яке передбачає, що, впродовж усього строку (терміну) дії ліцензії, ЛІЦЕНЗІАР зберігає можливість самостійного використання комп’ютерної програми RЕPORT будь-яким способом, а також – право дозволяти або забороняти іншим особам використання комп’ютерної програми RЕPORT будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта авторських майнових прав відповідно до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

2.2. ЛІЦЕНЗІАР зобов’язується:
   2.2.1. надати логін для санкціонованого доступу до комп’ютерної програми RЕPORT;
   2.2.2. своєчасно постачати оновлення до комп’ютерної програми RЕPORT.

2.3. ЛІЦЕНЗІАТ зобов’язується:
   2.3.1. не перешкоджати виконанню зобов’язань ЛІЦЕНЗІАРА;
   2.3.2. оплатити грошові кошти за використання комп’ютерної програми;
   2.3.3. дотримуватись технічних та апаратно-програмних вимог щодо використання комп’ютерної програми.

2.4. При використанні комп’ютерної програми RЕPORT ЛІЦЕНЗІАТ набуває права:
   2.4.1. налаштувати доступ до комп’ютерної програми RЕPORT та використовувати її;
   2.4.2. здійснювати за її допомогою електронний документообіг з контролюючими органами, зокрема з органами Державної фіскальної служби України.

2.5. При використанні комп’ютерної програми RЕPORT ЛІЦЕНЗІАТУ забороняється:
  2.5.1. вдаватися до декомпіляції або дизасемблювання програмної частини комп’ютерної програми RЕPORT;
  2.5.2. самостійно модифікувати комп’ютерну програму.

3. ЧИННІСТЬ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Строк (термін) дії Ліцензії на використання комп’ютерної програми RЕPORT визначається з моменту активації комп’ютерної програми RЕPORT і продовжується до закінчення оплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ строку (терміну).