Наша мета - забезпечення  якісної інфформаційної підтримки Вашиого бізнесу ! 

 

 

Збір, обробка та збереження інформації, створення баз даних, їх експлуатація та інформаційне обслуговування;

 Наукові дослідження та розробки в галузі інформатизації;

 Технічне обслуговування та ремонт офісної та комп'ютерної техніки та управління обчислювальними засобами локальних комп’ютерних мереж;

 Наукові дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук;

 Діяльність у сфері інформатизації;

 Обробка інформації з метою оцінки стану в різних галузях діяльності, ретроспективного аналізу та прогнозування;

 Проектування, розробка та впровадження інформаційних технологій;

 Створення програмного забезпечення;

 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку;

 Проектування, розробка та розповсюдження правових інформаційних систем;

 Проектування та створення локальних обчислювальних мереж;

 Надання послуг доступу до мережі Internet;

 Створення дизайну та розробка WEB порталів.

Коди видів діяльності згідно державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням

58.21 Видання комп'ютерних ігор

58.29 Видання іншого програмного забезпечення

62.01 Комп'ютерне програмування

62.02 Консультування з питань інформатизації

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

63.12 Веб-портали

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.

95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання

Наши стартапы

Предметом діяльності Товариства є: